služby.

Jsme partnery majitelů a top managementu firem, kterým pomáháme v mnoha oblastech řízení společnosti. Stavíme na klíčovém prvku každé firmy - zaměstnancích, efektivních procesech a zdravém selském rozumu.

 

vize a hodnoty firmy

strategie

firemní kultura

 

lidské zdroje

talent management

mentoring

koučing

setkávání

personalistů

 

granty a dotace

finanční řízení

daňové poradenství

controlling

 

průmyslové inženýrství

projektové řízení

implementace ERP

logistika