služby.

reference.

ZAKO Turčín, s.r.o.

Jiří Turčín

jednatel a obchodní ředitel

Je spousta poradců a poradenských firem, které umí poradit téměř se vším, ale v životě nic kromě toho nedokázali a nevybudovali. Lidé z firmy SIC jsou pravým opakem. Nejprve tvrdě pracovali, budovali a získávali zkušenosti, o které se teď dělí se svými klienty. Jejich činnost začíná analýzou problému a nekončí jen radou, ale pokračuje aktivní podporou při jeho řešení. To vše probíhá na profesionální úrovni, ale s lidským přístupem a v příjemné atmosféře.

Můžeme jen doporučit, pokud chcete sami tvrdě pracovat a spolupracovat…

PSG Construction, a.s.

Jaroslav Ševela

výkonný ředitel

Ve společnosti SIC vidíme rovnocenného partnera pro vrcholový management společnosti. Jedná se o firmu, která těží z vlastní zkušeností s vedením a řízením firem. Její hlavní přidaná hodnota je schopnost poradit s nadhledem a komplexní znalostí problematiky. Ví, že vše souvisí se vším a vše má svůj čas.

Základem jejich služby je znalost práce s lidmi a snaha využít jejich potenciálu. Jejich heslo: „firma je taková, jací jsou její lidé“ je v souladu s naší filosofií, a proto jsme se rozhodli pro dlouhodobou spolupráci.

Přestože naše společná cesta byla započata teprve před několika málo měsíci, pevně věříme, že jsme si vybrali toho správného společníka.

KOVÁRNA VIVA, a.s.

František Červenka

výkonný ředitel

Se společností SIC spolupracuje Kovárna VIVA dlouhodobě v oblasti dotačního a ekonomické poradenství. Poradenské služby jsou velmi komplexní. Zahrnují činnosti od monitoringu možností využití dotací pro všechny oblasti společnosti přes zpracování a podání žádosti až po plnou administraci projektů.

 

Poradenství zabezpečuje vysoce kvalifikovaný tým odborníků s mnohaletou praxí ve svém oboru. Služby firmy SIC můžeme doporučit všem firmám, které hledají kvalitní služby v oblasti dotačního a ekonomického poradenství.

CONTIPRO, a.s.

Vilém Maur

finanční ředitel

Se společností SIC jsme zahájili spolupráci na konci roku 2017, a to zejména v oblasti administrace dotačních projektů a vyhledávání nových možností financování investičních záměrů společnosti. V dosavadní spolupráci si ceníme zejména vysoké profesní odbornosti a aktivního přístupu SIC při řešení společných úkolů. Bohatá profesní minulost týmu SIC nám zaručuje praktické, a tedy i rychlé a efektivní poradenství. Ve společnost SIC máme plnou důvěru a jsme rádi za možnost trvalé spolupráce i s ohledem na projekty, které nás v budoucnu čekají.

VIVA CV, s.r.o.

Pavel Pařil

jednatel

Serióznost

Spolupráce

Ochota jednat

Porozumění

Umění vtáhnout do projektu

Nadšení

Výzva

Dobrý pocit

TRIMILL, a.s.

Milan Julina

výkonný ředitel

Jsme firma, která vyvíjí, vyrábí a u zákazníků uvádí do provozu velká frézovací obráběcí centra. Neustálým vývojem přešla firma z malého rodinného podniku do středně velké firmy se 170 zaměstnanci a při původním způsobu řízení začínala stagnovat. Firmu SIC jsme si vybrali pro spolupráci před dvěma lety. Cílem naší spolupráce bylo vybudovat novou organizační strukturu, stanovit strategické cíle a jejich realizace v praxi, zavedení projektového řízení a vybudování funkčního personálního útvaru. To vše za účelem dalšího růstu firmy.

 

Téměř všechny tyto cíle byly firmou SIC postupně ve firmě zavedeny. Přešli jsme na novou organizační strukturu a bylo zahájeno několik nových projektů s velkými přínosy pro firmu, personální útvar začal fungovat ve firmě už po několika měsících od zahájení práce manažerů SIC atd. Práce firmy SIC pro TRIMILL ještě není ukončena a některé činnosti ještě budou pokračovat. Teď už je ale zcela nepochybné, že spolupráce s firmou SIC byla dobrá volba a dobrý základ pro další hospodářský růst firmy TRIMILL.