G-41LX5F9W7Q
top of page
sic_firemni_poradenstvi_2500x400.jpg

Řízení a rozvoj

firmy

Dávat správné rady je těžké, ale při dobré a intenzivní spolupráci ne nemožné. Ve vrcholovém managementu máme 20letou zkušenost a tu jsme se rozhodli předávat dál. Některé cesty jsme si vyzkoušeli a víme, že nikam nevedou. Naopak se snažíme klientům předat to, co se nám osvědčilo a v praxi funguje, a to nejen radou, ale i aktivní podporou při realizaci změn.

Každá firma se někdy dostane do situace, kdy potřebuje určitý restart či impuls ke změně. Mezi naše klienty proto často patří firmy, které:

1.

byly původně malé, ale vyrostly do středně velkých a cítí potřebu změnit styl řízení

2.

mají problémy najít zaměstnance či chtějí rozvíjet kompetence těch stávajících

3.

se dostaly do problémů nebo čelí krizi a potřebují zjistit, kde je problém, a vyřešit ho

4.

nemá vlastník komu předat, a proto chce firmu připravit na prodej

Čím se zabýváme

Nabízíme v první řadě nezaujatý pohled zvenčí. Naše návrhy vždy představujeme pomocí praktických ukázek a příkladů z naší praxe v oblasti řízení firmy a HR na českém trhu. V našem týmu pracují odborníci na řízení lidí, finance, procesy i informační systémy – naše konzultace jsou tak komplexní a nabízí pohled na situaci z různých úhlů.

vyhodnotíme váš aktuální systém řízení 

 

zaměříme se na slabé stránky a příležitosti pro růst vaší firmy

podíváme se na vaše cíle a nastavíme kontrolu jejich plnění

nastavíme procesy 

nastavíme vizi, hodnoty a strategii vaší firmy v souladu s firemní kulturou

 

pomůžeme při strategických rozhodnutích

 

připravíme vaši firmu na expanzi, prodej nebo zotavení se z krize

Jak spolupráce s námi probíhá

Základ spolupráce vidíme v budování vztahů. Proto se přirozeně stavíme spíš do role mediátorů než klasických konzultantů a snažíme se přizpůsobit “řeči vašeho kmene”. V případě potřeby jsme připraveni krátkodobě převzít zodpovědnost za řízení dané oblasti formou interim managementu.

sladění představ o způsobu a výsledku naší spolupráce

stanovení akčního plánu

workshopy k aktuálně řešeným problémům

feedback_SIC.png

vyhodnocení systému řízení vaší společnosti

pravidelné konzultace dle dohody

vyhodnocení plnění cílů

sluzby-personalni_management_icon.png

"Naši práci stavíme na partnerství – mezilidském i obchodním. Usilujeme o vytvoření prostředí, ve kterém je každý jednotlivý zaměstnanec zodpovědný za výsledek celku. Naše práce je založena na důvěře, ale s důrazem na dodržování pravidel. Protože jedno bez druhého nemůže fungovat."

cisla-2.png

Díky správně nastaveným krokům se investice do rozvoje firmy vrátila

8 násobně

Ozvěte se nám

Odpovědi na dotazy a bližší informace z oblasti personalistiky vám rádi poskytnou naši kolegové Lenka a Martin. Případně vám nabídneme nezávaznou konzultaci.

Lenka_Horáková_SIC
li_ikona.png

Lenka Horáková

horakova@siczlin.cz

Vancura_SIC
li_ikona.png

Martin Vančura

vancura@siczlin.cz

bottom of page