G-41LX5F9W7Q
top of page
 • siczlin

PSG BudoucnostKlient: PSG Construction, a.s.

Zahájení projektu: 03/2019

Doba trvání: 1 rok

Forma spolupráce: konzultace, mentoring


Počáteční situace: Společnost PSG zaměstnává špičkové odborníky ve stavebnictví a do svých zaměstnanců investuje nemalé prostředky. Vedení zaměstnanců je ovlivněno tím, že jsou rozmístěni ve čtyřech závodech v ČR a navíc tráví většinu svého pracovního času na stavbách mimo sídlo firmy.


Cíl: Definovat strategii a nastavit procesy personálního managementu


Co se nám podařilo:

 • Na základě rozhovorů s majiteli jsme společně s TOP managementem definovali hodnoty, vizi a misi společnosti

 • S nově stanovenými hodnotami, vizí a misí jsme začali pracovat v interní komunikaci

 • Zavedli jsme strategické porady TOP managementu a změnili jsme organizaci porad vedení společnosti

 • Jasně jsme definovali organizační strukturu

 • Podíleli jsme se na přípravě plánu vzdělávání, který odpovídá potřebám firmy

 • Spolupracovali jsme na přípravě a podání žádosti o dotaci ve výši 2,3 mil. Kč na vzdělávání zaměstnanců – ta byla řídícím orgánem schválena

 • Restartovali jsme systém hodnotících pohovorů a zajistili jsme proškolení všech zaměstnanců, aby věděli, proč a jak pohovory dělat

 • Revizí prošla i výběrová řízení – personalistka se nově účastní výběrových pohovorů, uchazeči musí úspěšně absolvovat testy dovedností

 • Společně jsme sestavili adaptační plány pro jednotlivé profese

 • Vytvořili jsme přehled zaměstnaneckých benefitů

 • Zavedli jsme závěrečné schůzky k realizovaným projektům, které slouží jako poděkování a oficiální ukončení staveb

 • Pro zaměstnance vznikl pravidelný elektronický zpravodaj o dění ve firmě

 • Spustili jsme nové webové stránky

 • Firma začala být aktivní na Facebooku – po roce fungování má 370 sledujících

Za svou práci s lidmi získala společnost v roce 2020 ocenění Férový zaměstnavatel Zlínského kraje.52 zobrazení

Σχόλια


bottom of page