G-41LX5F9W7Q
top of page
  • siczlin

Vývoj nové generace zápustkových výkovků z ultra-vysoce-pevných ocelíKlient: Kovárna VIVA a.s.

Zahájení projektu: 04/2017

Doba trvání: 35 měsíců (do 2/2020)

Forma spolupráce: Dotační management projektu


Počáteční situace: Kovárna VIVA a.s. spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni a s COMTES a.s. vyvíjely nový typ zápustkových výkovků z ultra-vysoce-pevných ocelí, které vedou k úsporám ve výrobě i v provozu a sníží se díky nim produkce CO2 a skleníkových plynů.


Cíl: Pro vývoj bylo potřeba zajistit dotaci, pomocí níž také bude možné zavést novou technologii do provozu.


Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program: Aplikace III. výzva – s účinnou spoluprací

Výše investice: 38 mil. Kč

Získaná dotace: 22,3 mil. Kč


Co se nám podařilo:

  • Kompletně jsme připravili dotační projekt

  • Vyhlásili jsme a následně i vyhodnotili výběrové řízení na specifický druh oceli, která byla pro vývoj a testování potřeba

  • Nesli jsme plnou zodpovědnost za administraci celého projektu až po jeho dokončení a podání žádosti o platbu

  • Dotační projekt byl v pořádku ukončen a dotace byla v plné výši proplacena

  • Naše žádost dostala od poskytovatele dotace vysoké bodové hodnocení

  • Při kontrolách od odpovědných orgánů se nenašlo jakékoliv pochybení

  • Klient ohodnotil naši přípravu monitorovacích zpráv a žádost o platbu jako vysoce profesionální


Přínosy projektu:

Díky projektu vznikly mimo jiné dva funkční vzorky výkovků a dva užitné vzory pro zápustku a pro multifunkční čelisti pro termomechanické modelování vývoje struktury AHSS oceli.74 zobrazení

Comments


bottom of page