G-41LX5F9W7Q
top of page
 • siczlin

Personalistika VIVA CV s.r.o.Klient: VIVA CV s.r.o.

Zahájení projektu: 05/2020

Doba trvání: 1 rok

Forma spolupráce: HR Interim Management


Počáteční situace: Společnost se potřebovala personálně stabilizovat a oslovit nové uchazeče o zaměstnání. Kvůli situaci na trhu práce byla nucena nabírat na kvalifikovanou práci nekvalifikované zaměstnance. Bylo proto potřeba vytvořit systém vzdělávání nových zaměstnanců a podpořit jejich zaškolení na požadované profese.


Cíl: Vybudování kvalitního a moderního systému řízení lidských zdrojů prostřednictvím optimálního využívání lidského potenciálu, odborná příprava vedoucích zaměstnanců v klíčových oblastech personálního řízení, zmapování požadavků a následná realizace vzdělávání pro vybrané skupiny zaměstnanců.


Co se nám podařilo:

 • Nastavili jsme strategii, vize a cíle společnosti do roku 2025

 • Zavedli jsme pravidelné porady – od vedení společnosti až po shop floor management

 • Zakotvili jsme organizační strukturu, která teď lépe odpovídá procesnímu i funkčnímu řízení

 • Vytvořili jsme nová pracovní místa (včetně popisů těchto pozic) podle potřeb společnosti

 • Na základě nové organizační struktury jsme upravili popisy pracovních míst

 • Nastavili jsme systém hodnocení technicko-hospodářských zaměstnanců (THP)

 • Vytvořili jsme plán vzdělávání – ten vychází z popisů jednotlivých pracovních pozic a odpovídá potřebám, které vyplývají z hodnocení zaměstnanců

 • Zajistili jsme financování vzdělávání zaměstnanců z dotačního projektu Výzva 97 s celkovým rozpočtem 1,6 mil. Kč

 • Spustili jsme aktivní nábor zaměstnanců, vedli jsme náborové kampaně v novinách, pracovních portálech, na LinkedInu apod.

 • Začali jsme nabírat stážisty a brigádníky a otevřeli tím možnost jejich nástupu do pracovního poměru po ukončení školní docházky

 • Stabilizovali jsme zaměstnanost pomocí nového motivačního a benefitního systému, včetně zakotvení home office u THP

 • Vytvořili jsme adaptační systém pro všechna pracovní místa, včetně hodnocení po zkušební době

 • Upravili jsme odměňování podle aktuální situace na trhu práce, zavedli jsme nový model ročních a pololetních odměn

 • Přihlásili jsme společnost k vládnímu programu ochrany zaměstnanosti ANTIVIRUS B a zajistili jsme i jeho následnou kontrolu

 • Našli jsme nového poskytovatele závodní lékařské péče a postarali jsme se o přechod k němu

 • TOP managementu jsme poskytovali poradenství v oblasti pracovního práva


Co nás ještě čeká:

 • Začneme s hodnocením zaměstnanců na dělnických pozicích

 • Plánujeme změnit systém odměňování u dělnických pozic

 • Zavedeme talent management

 • Zrevidujeme a upravíme web a Facebook společnosti

118 zobrazení

Comments


bottom of page