G-41LX5F9W7Q
top of page
 • siczlin

Implementace ERP systému K2 v TNS ServisKlient: TNS Servis

Zahájení projektu: 2018 (Zadání požadavků pro výběrové řízení a jeho zpracování)

Doba trvání: 2019 – implementace, 01/2020 – ostrý start

Forma spolupráce: konzultace


Počáteční situace: Zastaralý ERP systém už nevyhovoval současným potřebám firmy. Bylo tedy potřeba ho nahradit novým, který bude schopen zvládnout náročný systém odvádění a vyhodnocování výroby.


Cíl:

 • Vyměnit nevyhovující ERP systém

 • Zprovoznit elektronickou výměna dat (EDI komunikaci) s vybranými odběrateli

 • Zautomatizovat procesy v účetnictví a zavést více kontrolních mechanismů

 • Zjednodušit práci v oddělení logistiky – odbourat nutnost tisknout a kontrolovat odvolávky, zjednodušit plánování nákupu materiálu, nastavit automatické odeslání avíza o dodávce (ASN)

 • Zavést detailní odvádění výroby s vazbou do účetnictví

 • Nastavit komplexní vyhodnocení výroby pomocí dashboardů


Co se nám podařilo:

 • Sepsali jsme zadání výběrového řízení a doporučili nejvhodnější systém

 • Zrevidovali jsme smlouvy a vyjednali podmínky pro TNS

 • Využili jsme našich bohatých zkušeností s implementací ERP a zpracovali jsme předimplementační analýzu – funguje jako "překladatel" mezi TNS a K2, včas se odhalí nedorozumění, chybějící zadání a je možné navrhnout řešení

 • Zajistili jsme proškolení uživatelů a naplánovali jsme obsah školení na míru firemním procesům – díky tomu jsme firmě ušetřili nemalé náklady

 • Snížili jsme smluvní ceny implementace o 35 % oproti první nabídce a o dalších 9 % v průběhu implementace

53 zobrazení

Comments


bottom of page