G-41LX5F9W7Q
top of page

služby v oblasti personalistiky

Kromě komplexního poradenství v oblasti personálního managementu poskytujeme také dílčí personalistické služby, které  jsou nezbytné pro dobré fungování firmy. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, vždy se snažíme o to, aby navrhovaná řešení co nejvíce odpovídala představám vedení firmy a zapadla do celkové firemní kultury.

sic_ikony_kategorie-03.png

Nábor a příjem zaměstnanců

 • Pomůžeme Vám s organizací náboru a výběrových řízení.

 • Doporučíme Vám vhodné kanály, jak oslovit ty správné uchazeče samozřejmě s ohledem na vynaložené náklady.

 • Naučíme Vás, jak komunikovat s uchazeči.

 • Pomůžeme Vám s předvýběrem či pohovory, umíme připravit testy znalostí či testy osobnosti.

stovky výběrových řízení

desítky rozvinutých talentů

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

 • Pomůžeme Vám zjistit konkrétní požadavky na vzdělávání zaměstnanců.

 • Propojíme jej s firemními procesy a realizovanými změnami.

 • Doporučíme, jaké formy vzdělávání využít.

 • Zajistíme školení dle Vašich požadavků.

 • Nabízíme individuální koučing.

_47A7141_bw_web.jpg

tisíce proškolených hodin

sic_ikony_kategorie-02.png

Talent management

 • Pomůžeme Vám kvalifikovaně vytipovat zaměstnance s potenciálem pro rozvoj a identifikovat prostor pro jejich osobní růst.

 • Připravíme plány osobního rozvoje, budeme se podílet na jejich plnění.

 • Celý program je založen na kultuře sdílení, jak účastníků mezi sebou, tak i vedoucích zaměstnanců či odborníků a lektorů.

 • Na základě testů osobnosti Vám můžeme podat zprávu o tom, zda se daný účastník hodí na pozici vedoucího, člena týmu, či ve které roli mu bude nejlépe a bude pro společnost nejpřínosnější.

Hodnotící rozhovory

 • Připravíme hodnotící dotazníky na základě požadovaných kritérií.

 • Hodnocení navážeme na celofiremní cíle.

 • Budeme pracovat s osobními úkoly zaměstnanců.

 • Navrhneme způsob výstupu do vzdělávání a dalšího rozvoje Vašich zaměstnanců.

 • Naučíme všechny zaměstnance jak se na hodnotící rozhovor připravit - ať už jako hodnocený nebo jako hodnotitel.

_47A7432_bw_web.jpg
sic_ikony_kategorie-01.png

Pracovněprávní dokumentace

 • Provedeme revizi aktuálních pracovních smluv dle platné legislativy.

 • Připravíme vzory pracovních smluv i souvisejících dokumentů Vám na míru.

 • Nabízíme konzultace při přípravě dokumentů - smluv, mzdových výměrů, ukončení pracovního poměru, porušení pracovní kázně, apod.

 • Vypracujeme interní směrnice související s personalistikou (Pracovní řád, rozvržení pracovní doby, apod.).

Efektivita HR procesů

 • Pomůžeme Vám nastavit metriky pro měření fungování Vašich HR procesů.

 • Nastavíme či povedeme Váš personální controlling.

 • Zmapujeme Vaše personální procesy, najdeme neefektivní činnosti, najdeme zlepšení.

 • Poradíme Vám s nastavením či výběrem Vašeho personálního informačního systému.

sic_ikony_kategorie-04.png
bottom of page