G-41LX5F9W7Q
top of page
CZ_RO_B_C.jpg

CSS SIC

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_077/0009294
Program podpory: ICT a sdílené služby – zřizování a provoz center sdílených služeb, OP PIK
Projekt se zaměřuje na vybudování centra sdílených služeb s orientací převážně na poradenství v oblasti IT, průmyslového inženýrství, personalistiky, financí a účetnictví, a to zejména pro malé a střední podniky, kterým se nedostává kvalifikovaných pracovníků pro dané profese. Těmto zákazníkům budeme schopni nabídnout komplexní outsourcing ve výše zmíněných službách včetně implementace dílčích procesů (např. zavedení standardu Investors in People, bezpapírové kanceláře a další).

Rozvoj CSS SIC

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/18_232/0017837

Program podpory: ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ CENTER SDÍLENÝCH SLUŽEB, OP PIK

Projekt se zaměřuje na rozvoj centra sdílených služeb s orientací převážně na poradenství v oblasti strategie, personalistiky, IT, průmyslového inženýrství, financí a účetnictví zejména pro malé a střední podniky, kterým se nedostává dostatek kvalifikovaných pracovníků pro dané profese. Těmto zákazníkům nabízíme komplexní outsourcing ve výše zmíněných službách včetně implementace dílčích procesů.

Monitoring tlaku sedacího systému ortopedického vozíku

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024430

Program podpory: Aplikace, OP PIK

Cílem projektu je vyvinout senzorický monitorovací systém tlaku, způsobeného sedícím vozíčkářem v místech dotykových partií, zabraňující vzniku otlaku s důrazem na nízkou cenu, univerzálnost a spolehlivost.

 

Výzkum a vývoj v oblasti aplikace robotického svařování

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020153

Program podpory: Aplikace, OP PIK

Tento projekt je zaměřen na oblast svařování, což bude stěžení aplikace blízké budoucnosti pro naši společnost. Naším cílem bude aplikace různých svařovacích metod a s nimi spojená manipulace jak v oblasti kolaborativní, tak v oblasti průmyslové robotizace, abychom našim budoucím zákazníkům nabídli i tuto dosud absentovanou oblast.

 

Kovárna 21.století

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023672

Program podpory: Aplikace, OP PIK

Projekt je zaměřen na rozvoj zápustkového kování a obrábění pomocí zavádění prvků průmyslu 4.0 a dalších nových technologií s co nejefektivnějším použitím materiálů, nástrojů a lidské síly. Důvodem partnerství těchto dvou průmyslů je jejich úzké provázání. Kovárna může ovlivnit právě následující proces obrábění díky zvolení určitého typu tepelného zpracování, použitého materiálu nebo použité technologie kování, logistiky, samotným tvarem výkovků atd.

Zelená zóna pro město

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026808

Program podpory: Aplikace OP PIK

Projekt je zaměřen na vývoj prototypu zelené zóny se všemi navazujícími aspekty, zejména z oblasti designu, konstrukce, statiky, materiálů, technologií atp.

 

PORT

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026830

Program podpory: Aplikace OP PIK

Hlavním cílem projektu je zvýšení mobility lidí se zdravotním postižením, nebo omezenou mobilitou, prostřednictvím realizace inovativního polohovatelného elektrického vozíku.

Logo_OPZ_barevné.jpg

Vzdělávání zaměstnanců firmy SIC

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012215

Program podpory: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II, OPZ

V rámci projektu dojde k proškolení zaměstnanců, čímž dojde ke zvýšení jak odborných znalostí a dovedností, tak i posílení kompetencí.

bottom of page