CSS SIC

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_077/0009294
Program podpory: ICT a sdílené služby – zřizování a provoz center sdílených služeb, OP PIK
Projekt se zaměřuje na vybudování centra sdílených služeb s orientací převážně na poradenství v oblasti IT, průmyslového inženýrství, personalistiky, financí a účetnictví, a to zejména pro malé a střední podniky, kterým se nedostává kvalifikovaných pracovníků pro dané profese. Těmto zákazníkům budeme schopni nabídnout komplexní outsourcing ve výše zmíněných službách včetně implementace dílčích procesů (např. zavedení standardu Investors in People, bezpapírové kanceláře a další).

Rozvoj CSS SIC

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/18_232/0017837

Program podpory: ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ CENTER SDÍLENÝCH SLUŽEB, OP PIK

Projekt se zaměřuje na rozvoj centra sdílených služeb s orientací převážně na poradenství v oblasti strategie, personalistiky, IT, průmyslového inženýrství, financí a účetnictví zejména pro malé a střední podniky, kterým se nedostává dostatek kvalifikovaných pracovníků pro dané profese. Těmto zákazníkům nabízíme komplexní outsourcing ve výše zmíněných službách včetně implementace dílčích procesů.

Vzdělávání zaměstnanců firmy SIC

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012215

Program podpory: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II, OPZ

V rámci projektu dojde k proškolení zaměstnanců, čímž dojde ke zvýšení jak odborných znalostí a dovedností, tak i posílení kompetencí.