G-41LX5F9W7Q
top of page
  • siczlin

Vybudování výzkumně-inovační kapacity.
Klient: Zelinger plast s.r.o.

Zahájení projektu: 29.11.2017

Konec projektu: 30.6.2020

Forma spolupráce: Dotační management projektu


Počáteční situace

Klient měl záměr v následujících letech investovat část svých zdrojů do výzkumu a vývoje v souladu s inovační strategii firmy, která je součástí i celkové strategie celé společnosti. Zejména díky dobrým výsledkům v posledním období, kdy získává nové zakázky od svých významných zákazníků (např. IKEA). Největším nedostatkem společnosti byla nedostatečná kapacita na výzkum a vývoj (dále jen „VaV“) v oblasti strojního vybavení (vstřikovacích lisů), SW a souvisejících zařízení.


Cíl

Vybudováním výzkumně-inovační kapacity (dále jen „VIK“) umožní rozšířit VaV v oblastech, které jsou již ve společnosti realizované. Úspěšný výzkum umožní firmě rozšířit portfolio produktů, zvýší obrat firmy o produkci inovovaných a zcela nových výrobků pro další okruh potenciálních zákazníku jak v ČR, tak i v zahraničí. Hlavní dopad realizace VIK tak bude ve zvýšení produkce poznatků, které úspěšně nasazujeme do výroby, zvýšení počtu zaměstnanců VaV a rozšíření portfolia produktů pro nové trhy. Ve svém důsledku pak zvýšení tržeb a hospodářských výsledků.


Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Program: Potenciál výzva IV.


Výše investice: 13.318.000

Získaná dotace: dotace ve výši 50% - 6.659.000 KčCo se nám podařilo: Naši dotační specialisté dle záměru identifikovali základní investiční potřeby a následně vybrali nejvhodnější program podpory a to OPPIK Potenciál výzva IV. Společně s majitelem a technickým managementem firmy jsem se stavili základní kostru záměru, nadefinovali konkrétní náplň projektu dle parametrů zvoleného programu a jeho výzvy. V rámci realizace projektu bylo vybudováno zázemí 5ti výzkumně inovačních pracovišť.


Přínosy projektu:

  • Projekt přináší možnost vybudování infrastruktury, která vytvoří/ověří technicky nové produkty (prototypy) i technicky nové procesy jejich výroby (ověřené technologie), bude dbát na ochranu duševního vlastnictví, umožní spolupráci na výsledcích VaV našim partnerům (licence) a nám získání zdrojů na další VaV vč. získání nových partnerů.

  • Projekt zajistí vytvoření/udržení 3 kvalifikovaných pracovních míst a posílí cash-flow společnosti pro další vývojové projekty, na projekt navazuje projekt rozvoje lidských zdrojů, který zvýší kvalifikaci a horizontální mobilitu všech relevantních zaměstnanců společnosti.

  • Ústředním cílem projektu je ochrana životního prostředí (projekt povede ke snižování energetické náročnosti výroby).

  • Realizací projektu dojde k výraznému multiplikačnímu efektu a socioekonomickým přínosům.

  • Projekt otevře nové trhy a umožní získat nové odběratele při posílení VaV základny společnosti.

  • Společnost získá know how nejenom v rámci vlastního vývoje, ale i v rámci sdílení informací v rámci vybudovaného týmu s externími organizacemi.

  • Posílí se dobré jméno firmy s možností získat zaměstnance s vysokým potenciálem (např. z oblasti VaV nebo univerzity, centra polymerních systémů, ale nejen je)

  • Vybudování vývojového centra Zelinger je historickým milníkem pro další rozvoj společnosti a otevírá novou kapitolu dějin společnosti Zelinger plast, s. r.o.Role SIC

Naše role spočívala v odborném partnerství a záštitou nejen nad celým dotačně administrativním procesem, ale také nad samotnou realizací. Díky pečlivé přípravě byl projekt schválen, úspěšně realizován, administrován a následně v polovině roku 2020 také proplacen. V průběhu projektu jsme pomohli klientovi úspěšně realizovat i několik dílčích změn, které reagovali na změny nejen v technologické oblasti, ale také na nové požadavky a potřeby daného oboru. Samozřejmostí byla identifikace investic, které bylo nutno vysoutěžit v rámci výběrových řízení dle předepsané metodiky, a faktické provedení a administrace těchto výběrových řízení. V současné době řešíme udržitelnost daného projektu a zaštiťujeme komunikaci v rámci monitoringu s poskytovatelem dotace. Naše spolupráce nadále trvá a důkazem je další spolupráce na návazném projektu Rozvoje vývojového centra Zelinger a dalších projektech.

27 zobrazení

Comments


bottom of page