G-41LX5F9W7Q
top of page
  • siczlin

Personalistu přece může dělat každý … ALE


Větu, že personalistu může dělat každý jsem slyšela už mockrát a v praxi i reálně viděla. A dokonce ji i potvrdím, ALE … Je tady jedno velké ALE. Záleží na Vašich očekáváních a pracovní náplni daného člověka. Pokud čekáte administrativní sílu, která bude obvolávat uchazeče, chystat smlouvy, dodatky, zajišťovat zdravotní prohlídky, dbát na plnění zákonných školení, tak toto se určitě může naučit dřív nebo později každý.


ALE pokud očekáváte něco víc, tak je lepší si vybrat personalistu, který s touto prací již má zkušenosti. My v SICu děláme personalistiku jinak! Všechny výše uvedené činnosti je samozřejmě vždy nutné zajistit, o tom není sporu. Ale podle nás má personalistika ve firmě jiný smysl, a to pomáhat a nastavovat personální procesy tak, aby manažerům, kteří jednají a pracují se svými podřízenými každý den usnadňovala práci. Personalista buduje spolu s vedením firemní kulturu! Měl by být ostrůvkem pozitivní deviace ve firmě. (Věřte mi, že když jsem to slyšela poprvé, tak jsem se na svého šéfa zlobila, protože jsem nepochopila, co po nás chce). Znamená to, že personalista je zapálený pro firmu, negativní emoce kolegů se snaží vyvrátit a pokud ví, vysvětlit jim, proč se dané věci dějí tak a tak. Je takovým pojítkem mezi vedením a zaměstnanci napříč celou firmou. Jeho role v tomto není lehká, balancuje mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Zaměstnavatel jej živí a musí plnit jeho požadavky, ale přitom, je i zastáncem zaměstnanců a jejich požadavky musí přefiltrovat a zase pro změnu přenést nahoru.


Mluvila jsem o nastavování personálních procesů tak, aby pomáhaly manažerům při jejich práci s podřízenými, chci trochu vysvětlit, co tím myslím. Jedná se například o systém odměňování zaměstnanců. Pokud je dobře nastaven, každý ví, co je jeho práce (popisy činností), za co dostává standardní mzdu a za co dostane více peněz, vedoucí to nemusí neustále vysvětlovat. V rámci systému odměňování jsou nastaveny také hodnotící pohovory, kdy dostává zpětnou vazbu zaměstnanec i jeho nadřízený. Pravidelně se tak čistí stůl a předchází se konfliktům. Na hodnocení zaměstnanců, navazují další procesy – systém vzdělávání, který sbírá požadavky na vzdělávání napříč firmou a různými kanály - z hodnocení, zákonných požadavků, či aktuálních potřeb firmy. Dál na hodnocení může navazovat talentmanagement, systém zastupitelnosti a mnoho dalšího.


Zní to jako spousta práce navíc, že? Proč se s tím tedy vůbec zabývat a řešit nějakého jiného personalistu, než toho administrativního? Protože z naší praxe víme, že pokud se personalistika dělá dobře, dochází ke snížení odchodu zaměstnanců (fluktuace), ke zlepšení firemní kultury, vytvoření dobrého jména zaměstnavatele a ke zvýšení zisku. Pokud by Vás zajímalo víc, tak nám zavolejte a my Vám to povíme. 😉


Hana Hanáčková


143 zobrazení

Comments


bottom of page