G-41LX5F9W7Q
top of page
  • siczlin

Přehled dotačních programů

Aktuálně běžící výzvy

Inovace II  (příjem žádostí do 31. 7. 2024) Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě produktové a procesní inovace do podnikové praxe


Proof of Concept II (příjem žádostí do 10. 9. 2024)

Ověření nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi


Fotovoltaika I  (příjem žádostí do 10. 9. 2024)

Fotovoltaické elektrárny nad 1 MW


Fotovoltaika II  (příjem žádostí do 31. 10. 2024)

Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou


Partnerství znalostního transferu (příjem žádostí do 10. 4. 2025)

Posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou


Inovační vouchery III (příjem žádostí do 31. 12. 2025)

Dotace na ochranu průmyslových práv v ČR i zahraničí


Úspory energie II (příjem žádostí do 31. 10. 2025)

Snižování energetické náročnosti podniků a snižování emisí CO2Připravované výzvy

Založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací


Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro zvýšení inovační výkonnosti firem


Trend Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

 


Uzavřené výzvy

Inovační vouchery II Rychlá a snadná cesta ke službám od výzkumných organizací nebo akreditovaných laboratoří


Digitální podnik – Virtuální podnik Digitální transformace malých a středních podniků za pomoci pořízení HW, SW a IT služeb


Digitální podnik – Technologie 4.0 Digitální transformace malých a středních podniků


Kreativní voucher 2024 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

11 zobrazení

Comentários


bottom of page