top of page
 • vylupkova

OPTAK: Výzva I – Proof of concept


STAV: v přípravě KDY: 15. 08. 2022 NA CO: studie proveditelnosti, náklady na experimentální vývoj, osobní náklady, odborné a poradenské služby, režie, náklady na získání patentu KDO: malý a střední podnik

KOLIK: 35 - 70%


CO je cílem Proof of Concept (podporované aktivity)

Cílem výzvy je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi, zaměření zejména na projekty na prvotní zavedení a další rozšíření nové technologie či nového inovativního řešení a/nebo jejich posun na vyšší úroveň technologické připravenosti. Podporované aktivity:

4.1 a) Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh. 4.1 b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

KDO může žádat (příjemci podpory): Žádat o podporu mohou malé a střední podniky.

JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • aktivita 4.1 a) náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti,

 • aktivita 4.1 b)

 • o náklady zcela spadající do kategorie experimentálního vývoje,

 • o náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky,

 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv

 • o náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.


KDY A DOKDY je možné žádat:

 • Vyhlášení výzvy: plán 15. 08. 2022

 • Zahájení příjmu: plán 01. 09. 2022

 • Ukončení příjmu: plán listopad

CO/KOLIK lze získat na jeden projekt: Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši

 • Aktivita 4.1 a) minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč.

 • Aktivita 4.1 b) minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč.

Míra podpory je pak

 • Aktivita 4.1 a) 60 %

 • Aktivita 4.1 b) 35-50 %


JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

8 zobrazení
bottom of page