top of page
 • siczlin

OPTAK: Výzva I - Inovace


STAV: v přípravě KDY: 15. 08. 2022 NA CO: technologie, stavební náklady, SW KDO: malé, střední a small midcap (velký podnik do 500 zaměstnanců)

KOLIK: 30% až 50% dotace dle regionální mapy podporyCO je cílem výzvy Inovace (podporované aktivity) Jestliže máte inovaci produktu nebo procesu. Tedy jinými slovy jste ukončili vývoj nebo podstatné zlepšení svého produktu, případně potřebujete zefektivnit výrobu pomocí vyspělých technologií, a potřebujete svou výrobu vybavit technologiemi, software, právy kduševnímu vlastnictví, certifikaci nebo dokonce postavit novou budovu nebo zrekonstruovat starou, je tento program přesně to, co hledáte.

Podporované aktivity: Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb. Procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.

KDO může žádat (příjemci podpory): Žádat o podporu mohou nejen malé a střední podniky, ale i velké podniky do 500 zaměstnanců (tzv. small midcap).

JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti (de minimis),

 • stavby

 • technologie

 • software a data

 • práva k užívání duševního vlastnictví (de minimis),

 • certifikace produktů (de minimis).

SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

Každý projekt sebou nese celou řadu klíčových věci, na které je třeba při plánovaní a samotné realizaci pamatovat. Z těch nejzákladnějších je to:

 • Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.

 • Je požadováno jednoznačné doložení existence funkčního prototypu produktu/procesu (dle hlavního zaměření projektu), a to formou např. protokolů ze zkoušek a testování.

 • Projekt by měl dosahovat v oblasti produktové nebo procesní inovace minimálně 5. stupně inovace.

 • Výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na Technologie.

KDY A DOKDY je možné žádat:

 • Vyhlášení výzvy: plán 15. 08. 2022

 • Zahájení příjmu: plán 01. 09. 2022

 • Ukončení příjmu: bude upřesněno

CO/KOLIK lze získat na jeden projekt: Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 1 - 40 mil. Kč. Výše samotné procentuální dotace pak:

 • malý podnik (méně než 50 zaměstnanců) 50%

 • střední podnik (méně než 250 zaměstnanců) 40%

 • small mid-cap (méně než 500 zaměstnanců) 30%

JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

24 zobrazení
bottom of page