top of page
 • siczlin

OPTAK: Výzva I – Úspory energie


STAV: v přípravě KDY: plán vyhlášení 15.8. NA CO: snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů

KDO: malé, střední a velké podniky KOLIK: 45%

CO je cílem Výzvy Úspory energie (podporované aktivity)

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů.

 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů.

 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.

 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.

 • Využití odpadní energie.

 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).

 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.

 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.


KDO může žádat (příjemci podpory):


Žádat o podporu mohou nejen malé a střední podniky, ale i velké podniky.JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):


Investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti pro podporované činnosti.


SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

Každý projekt sebou nese celou řadu klíčových věci, na které je třeba při plánovaní a samotné realizaci pamatovat. Z těch nejzákladnějších je to:

 • zpracování energetického posudku dle platné legislativy,

 • pro výpočet výše způsobilých výdajů bude uplatněna srovnávací varianta.

KDY A DOKDY je možné žádat:

 • Vyhlášení výzvy: plán 15.8.2022

 • Zahájení příjmu: plán 1.9.2022

 • Ukončení příjmu: bude upřesněno

CO/KOLIK lze získat na jeden projekt: Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 0,5 - 200 mil. Kč. Výše samotné procentuální dotace pak 45 % ze způsobilých výdajů po aplikaci srovnávací varianty.JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

39 zobrazení
bottom of page