• vylupkova

Národní plán obnovy – Digitální podnik


STAV: v přípravě

KDY: předpokládaný datum vyhlášení Q2

NA CO: podpora digitální transformace firem formou pořízení ICT produktů a služeb.

KDO: malé, střední a tzv. mid-cap podniky

KOLIK: 30% - 50% dotace (Střední Morava)

SBĚR ŽÁDOSTÍ: průběžný


CO je cílem dotačního programu (podporované aktivity):

Cílem dotačního programu je podpořit investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (SW, HW a ostatní stroje a zařízení s ICT přímo souvisejících) anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci (včetně provázaných procesů).

 • Podpora digitální transformace firmy

 • Logistické a skladové technologie

 • Vnitropodniková konektivita

 • Kybernetická bezpečnost

 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů

 • BIM a CDE systémy pro vytvoří digitálních dvojčat ve stavebnictví a příbuzných oborech

 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

KDO může žádat (příjemci podpory):

Žádat o podporu mohou nejen malé a střední podniky, ale i velké podniky z širokého spektra průmyslových oblastí.


JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek - hardware, ICT systémy a vnitropodnikové sítě; specializované koncové zařízení a periferie; logistické systémy; monitorovací systémy; hardware pro mobilní distanční přístup,

 • dlouhodobý nehmotný majetek - základní a ostatní software,

 • ostatní výdaje neinvestiční (SW, cloudové služby, poplatky za připojení…),

 • služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity (nákup externích služeb, které souvisí s realizací projektu, nikoli podklady pro podání žádosti),

 • licence (v rámci podpory de-minimis).

SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

Každý projekt sebou nese celou řadu klíčových věci, na které je třeba při plánovaní a samotné realizaci pamatovat. Z těch nejzákladnějších je to:

 • Bude rozděleno do dvou výzev dotace a deminimis.

 • Platí podmínka počáteční investice.

 • Test digitální zralosti.

 • Čím větší poměr technologií naplňujících definici digitálního podniku, tím více bude možné získat bodů v hodnocení.

KDY A DOKDY je možné žádat:

 • Vyhlášení výzvy: 2Q/2022

 • Předpokládaný konečný termín realizace 4Q/2025


CO/KOLIK lze získat na jeden projekt:

Výzva dotační: kombinace dotace a de-minimis

Výše samotné procentuální dotace pak závisí na velikosti podniku dle regionální mapy podpory. Pro region Střední Morava mapa stanovuje následující míry dotace:

 • malý podnik (méně než 50 zaměstnanců) až 50%,

 • střední podnik (méně než 250 zaměstnanců) až 40%,

 • velký podnik („Mid-cap“ do 3.000 zaměstnanců) až 30%.

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.

Alokace 2 mld. Kč


Výzva deminimis:

 • malý podnik (méně než 50 zaměstnanců) až 40%

 • střední podnik (méně než 250 zaměstnanců) až 30%

 • velký podnik („Mid-cap“ do 3.000 zaměstnanců) až 30%

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše de minimis.

Alokace 0,5 mld. Kč.


JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

23 zobrazení