• vylupkova

Národní plán obnovy – Cirkulární řešení v podnicích


KDY: předpokládaný začátek 12/2021

NA CO: aktivity směřující ke snížení materiálové náročnosti výroby, snížení spotřeby primárních surovinových zdrojů a zavádění cirkulárních řešení v podnikání

KDO: malé, střední a velké podniky

KOLIK: 30 % - 50 % dotace

SBĚR ŽÁDOSTÍ: průběžný


CO je cílem dotačního programu (podporované aktivity):

Cílem dotačního programu je podpořit zelenou transformaci podnikatelského sektoru směrem k nízkouhlíkové, cirkulární a digitální společnosti, snížení materiálové náročnosti výroby, snížení spotřeby primárních surovinových zdrojů a zavádění cirkulárních řešení v podnikání.

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.

 • Podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin (např. vedlejší produkty, neodpady, neshodné výrobky a další).

 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.

 • Investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými.

 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.

 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace; uplatňujících remanufacturing.KDO může žádat (příjemci podpory):

Žádat o podporu mohou nejen malé a střední podniky, ale i velké podniky z širokého spektra průmyslových oblastí.


JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • investiční náklady na pořízení strojů a zařízení,

 • stavební práce,

 • externí služby.


KDY A DOKDY je možné žádat:

 • Vyhlášení výzvy: 12/2021

 • Zahájení příjmu: 01/2022


CO/KOLIK lze získat na jeden projekt:

Výše samotné procentuální dotace pak závisí na velikosti podniku dle regionální mapy podpory. Pro region Střední Morava mapa stanovuje následující míry dotace:

 • malý podnik (méně než 50 zaměstnanců) až 50%,

 • střední podnik (méně než 250 zaměstnanců) až 40%,

 • velký podnik („Mid-cap“ do 3.000 zaměstnanců) až 30%.

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy bude poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč.

Alokace 1 mld. Kč.


JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

78 zobrazení