top of page
 • vylupkova

Inovační řízení společnosti fgFORTEKlient: fgForte s.r.o.

Zahájení projektu: 05/2020

Forma spolupráce: HR konzultace a převzetí účetnictví

Počáteční situace: Ve firmě nebyla pozice personalisty obsazena. Personální otázky řešili v rámci svých kapacit majitelé společnosti.

Personální změny probíhali i v rámci účetního oddělení, kdy stávající účetní odcházela do důchodu a management společnosti vyhodnotil jako ekonomicky efektivnější tyto služby řešit subdodavatelsky.


Cíl: Vybudovat moderní systém personálního řízení a převzetí účetnictví


Co se nám za tu dobu podařilo:

 • Provedli jsme hodnotící pohovory se zaměstnanci

 • Analyzovali jsme KPI pro všechny pracovní pozice a následně stanovili cílové hodnoty

 • Nastavili jsme nový motivační systém navázaný na odměňování

 • Revidovali jsme organizační strukturu s cílem jednoduchého funkčního řízení

 • Vytvořili jsme nové pracovní pozice

 • Obsadili jsme pozici Servisního technika

 • Zajistili jsme financování vzdělávání zaměstnanců z dotačního projektu Výzva 97

 • Přihlásili jsme společnost k vládnímu programu ochrany zaměstnanosti ANTIVIRUS B

 • Provedli jsme prvotní seznámení s účetnictvím firmy – na několika sezeních jsme si prošli základní okruhy účtování

 • První měsíc jsme asistovali původní účetní, druhý měsíc účetní asistovala nám. Od třetího měsíce účtujeme samostatně

 • Provedli jsme analýzu účetních procesů

 • Nastavili nové účtování – střediska, analytické účty tak, aby s účetnictvím mohli pracovat majitelé firmy a sledovat nejen její vývoj, ale i rozhodovat se do budoucna

 • Navrhli jsme a zavádíme nové procesy

40 zobrazení
bottom of page