• vylupkova

ICT a sdílené služby – Digitální podnik


DO KDY: do 10. 9. 2021 probíhá příjem žádostí

NA CO: pořízení nevýrobního hardware a software

KDO: malé a střední podniky

KOLIK: až 45% dotace, tedy 0,5 – 30 mil. Kč na projekt
CO je cílem dotačního programu ICT a sdílené služby – Digitální podnik (podporované aktivity)

Cílem dotačního programu je podpořit investice a nákup služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií s cílem zásadně změnit výrobní postup, rozšířit kapacity stávající provozovny či rozšířit výrobní sortiment, tzn. automatizace procesů, digitalizace dat, propojení a řízení vnitropodnikových procesů a další podobné či související činnosti. Dále sem patří i robotizace, přizpůsobení procesů pro vzdálenou práci (home office), využití umělé inteligence, zlepšení manažerských a rozhodovacích procesů, digitalizace měřících a monitorovacích zařízení apod.

Z pohledu realizovaných aktivit se by měly činnosti dotýkat témat jako:

 • digitální transformace firmy,

 • technologie pro logistiku a skladování,

 • vnitřní konektivita firmy,

 • kybernetická bezpečnost,

 • manažerské a další operační systémy a specializovaný SW a HW.


KDO může žádat (příjemci podpory):

Žádat o podporu mohou malé a střední podniky.


JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku potřebného pro digitalizaci podniku (výkonnější hardware a software, podnikové servery, počítačové informační systémy ERP, výrobní informační systémy MES, manažerské informační systémy MIS, informační a výrobní terminály, technologie virtuální reality, prvky v rámci IoT sítě, čidla, senzory a ostatní zařízení či stroje přímo související s digitalizací),

 • nákup služeb souvisejících s digitalizací, tzn. expertní poradenství, návrh, implementace či řízení ICT v organizaci žadatele,

 • pořízení zařízení pro kybernetickou bezpečnost,

 • pořízení s výše uvedeným související cloudové služby a licence, vč. pronájmu SaaS – software as a service.

SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

 • realizace projektu v celé ČR mimo hlavní město Praha,

 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu.

KDY A DOKDY je možné žádat:

 • vyhlášení výzvy: 28. 5. 2021

 • zahájení příjmu: 2. 8. 2021

 • ukončení příjmu: 10. 9. 2021

CO/KOLIK lze získat na jeden projekt:

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 0,5 – 30 mil. Kč

Výše samotné procentuální dotace pak závisí na velikosti žadatele:

 • malý podnik (méně než 50 zaměstnanců) 45 %

 • střední podnik (méně než 250 zaměstnanců) 35 %


JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu .

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

10 zobrazení