• vylupkova

Aplikace – Výzva IX


DO KDY: do 31.7.2021 probíhá příjem žádostí

NA CO: osobní náklady, materiál, režie, služby, odpisy

KDO: malé, střední a velké podniky; organizace pro výzkum a šíření znalostí

KOLIK: až 70% dotace, tedy 2–100 mil. Kč na projektCO je cílem dotačního programu APLIKACE (podporované aktivity)

Cílem dotačního programu je podpořit získání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb díky realizaci projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Jestliže se vaši zaměstnanci interně zabývají aktivitami směřujícími k výzkumu, vývoji nebo zlepšování nových produktů, materiálů, technologií, služeb nebo případně jinými inovativními řešeními, která jsou uplatnitelná na trhu, je tento program přesně to, co hledáte.


KDO může žádat (příjemci podpory):

Žádat o podporu mohou nejen malé a střední podniky, ale i velké podniky nebo např. organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Z pohledu oblastí / kategorií průmyslu to mohou být podniky spadající pod kategorie:

 • zpracovatelského průmyslu,

 • výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu,

 • zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi,

 • stavebnictví,

 • informačních a komunikačních činností,

 • profesních, vědeckých a technických činností,

 • administrativních a podpůrných činností jako činnosti související se zaměstnáním,

 • ostatních činností jako opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost.


JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu,

 • náklady na smluvní výzkum a konzultační služby,

 • materiál,

 • režijní náklady,

 • odpisy na nástroje, přístroje a vybavení využívané pro projekt a po dobu trvání projektu.

SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

Každý projekt sebou nese celou řadu klíčových věci, na které je třeba při plánovaní a samotné realizaci pamatovat. Z těch nejzákladnějších je to:

 • být zaměřen na nová či inovovaná řešení produktů, materiálu, technologií či služeb,

 • mít jasně určený výstup projektu. V tomto případě to znamená nejen to, jakého zlepšení chcete v rámci produktu dosáhnout, ale i to, aby výstup splňoval parametry programem stanovených výsledků, jimiž jsou poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software,

 • mít alespoň částečné zkušenosti s výzkumem, vývojem či zlepšováním nových produktů, včetně implementace jejich výsledků a výstupů do výroby a s jejich uplatnitelnosti na trhu,

 • mít přehled a znalost trhu, na který výstup projektů míří, konkurence a jejich řešení jak v ČR, tak zahraničí a také tržního potenciálu včetně jeho skutečného uplatnění.

KDY A DOKDY je možné žádat:

 • vyhlášení výzvy: 28. 05. 2021

 • zahájení příjmu: 08. 06. 2021

 • ukončení příjmu: 31. 07. 2021

CO/KOLIK lze získat na jeden projekt:

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 2–50 mil. Kč (u projektů v rámci tzv. účinné spolupráce případně kódu intervence 063 (spolupráce velkých podniků s MSP) nebo 065 (pozitivní dopad na životní prostředí) až 100 mil. Kč)

Výše samotné procentuální dotace pak závisí na kombinaci více faktorů jako jsou velikost podniku, typ činnosti a jejich kombinace, druh spolupráce atd. V každém případě lze říct, že:

 • malý podnik (méně než 50 zaměstnanců) až 80%

 • střední podnik (méně než 250 zaměstnanců) až 75%

 • velký podnik (250 zaměstnanců a více) až 65%

JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

16 zobrazení