• vylupkova

Úspory energie – Výzva VI


DO KDY: do 30.6.2021 probíhá příjem žádostí

NA CO: dlouhodobý majetek, inženýrská činnost, projektová dokumentace, energetický posudek, náklady na výběrová řízení

KDO: malé, střední a velké podniky

KOLIK: až 50% dotace, tedy 0,5 – 200 mil. Kč na projekt


CO je cílem dotačního programu ÚSPORY ENERGIE (podporované aktivity)

Cílem dotačního programu je podpořit snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Jestliže zamýšlíte realizovat projekty směřující k úspoře energie ve vašem podniku ve formě např. modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, modernizace osvětlení, snižování energetické náročnosti budov, využití odpadní energie případně výměnu energeticky neefektivních strojů, je tento program přesně to, co hledáte.


KDO může žádat (příjemci podpory):

Žádat o podporu mohou nejen malé a střední podniky, ale i velké podniky z širokého spektra průmyslových oblastí.


JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách,

 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,

 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,

 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,

 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení, výměn oken, …),

 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,

 • výměna energeticky neefektivních strojů,

 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku,

 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky,

 • instalace akumulace elektrické energie.


SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

Každý projekt sebou nese celou řadu klíčových věci, na které je třeba při plánovaní a samotné realizaci pamatovat. Z těch nejzákladnějších je to:

 • zpracování energetického posudku dle platné legislativy,

 • dotace nebude poskytnuta na projekty jejichž vnitřní výnosové procento bude vyšší než 20 %,

 • Projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 25 tis. Kč na úsporu 1 GJ.,

 • v rámci této výzvy počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) není omezen.


KDY A DOKDY je možné žádat:

 • vyhlášení výzvy: 24. 11. 2020

 • zahájení příjmu: 24. 11. 2020

 • ukončení příjmu: 30. 06. 2021


CO/KOLIK lze získat na jeden projekt:

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 0,5 - 200 mil. Kč

Výše samotné procentuální dotace pak závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (méně než 50 zaměstnanců) až 50%

 • střední podnik (méně než 250 zaměstnanců) až 40%

 • velký podnik (250 zaměstnanců a více) až 30%


JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

11 zobrazení