služby v oblasti personalistiky

Kromě komplexního poradenství v oblasti personálního managementu zajišťujeme také dílčí personalistické služby, které  jsou nezbytné pro dobré fungování firmy. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, vždy se snažíme o to, aby navrhovaná řešení co nejvíce odpovídala představám vedení firmy a zapadla do celkové firemní kultury.

nábor a příjem zaměstnanců

 • Pomůžeme Vám s organizací náboru a výběrových řízení.

 • Doporučíme Vám vhodné kanály, jak oslovit ty správné uchazeče samozřejmě s ohledem na vynaložené náklady.

 • Naučíme Vás, jak komunikovat s uchazeči.

 • Pomůžeme Vám s předvýběrem či pohovory, umíme připravit testy znalostí či testy osobnosti.

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

talent management

 • Pomůžeme Vám kvalifikovaně vytipovat zaměstnance s potenciálem pro rozvoj.

 • Jsme schopni Vám podat adekvátní řešení, připravené Vám na míru.

 • Připravíme plány osobního rozvoje, umíme se podílet na jejich plnění.

 • Celý program je založen na kultuře sdílení, jak účastníků mezi sebou, tak i vedoucích zaměstnanců či odborníků a lektorů zajišťujících celý program.

 • Na základě testů osobnosti Vám můžeme podat zprávu o tom, zda se daný účastník hodí na pozici vedoucího, člena týmu, či ve které roli mu bude nejlépe a bude pro společnost nejpřínosnější. Identifikovat prostor pro jeho osobní růst.

hodnotící pohovory

pracovněprávní dokumentace

Dobrá pracovněprávní dokumentace je nejenom právně v pořádku, ale také praktická a srozumitelná pro všechny zaměstnance.

 • Provedeme revizi aktuálních pracovních smluv dle platné legislativy.

 • Připravíme vzory pracovních smluv i souvisejících dokumentů Vám na míru.

 • Nabízíme konzultace při přípravě dokumentů - smluv, mzdových výměrů, ukončení pracovního poměru, porušení pracovní kázně, apod.

 • Vypracujeme interní směrnice související s personalistikou (Pracovní řád, rozvržení pracovní doby, apod.).

efektivita HR procesů