firemni-sic-2020-08-20-sada-1-110_edited

Personální 

management

Síla každé firmy spočívá v lidech a dobře nastavené práci s nimi. Zabýváme se poradenstvím v oblasti personálního managementu v celé jeho šíři. Od vytvoření HR strategie až po nastavení všech HR procesů, to vše s respektem k vaší firemní kultuře.

 

Kromě komplexního poradenství pro vás zajistíme i jednotlivé personalistické činnosti, které jsou pro dobré fungování firmy nezbytné.

Zvolte oblast, která vás zajímá 

Firemní startegie a firemní kultura

1.
2.
3.

Aby firma správně prosperovala, musí mít jasno v své strategii a následovat ji.

Vrcholovému managementu zaběhlé firmy i začínajícím podnikatelům pomůžeme stanovit nebo upravit celofiremní strategii a kulturu.

Pomoci můžeme i s nastavením interní komunikace. Působíme jako mediátoři a facilitátoři a společně s managementem hledáme řešení strategických problémů.

Majitelům, kteří cítí, že už jim lidé a firma přerůstají přes hlavu, jsme k dispozici pro konzultace ohledně organizace a nastavení celofiremních procesů.

Nábor a přijímání zaměstnanců

Výběr správných lidí na správné místo je pro firmu ta nejlepší cesta k úspěchu. Po 20 letech praxe v oblasti HR o tom něco víme a rádi vám pomůžeme s:

VÝBĚREM VHODNÝCH KANÁLŮ PRO OSLOVENÍ SPRÁVNÝCH UCHAZEČŮ

ORGANIZACÍ NÁBORU A VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

KOMUNIKACÍ S UCHAZEČI A PŘEDVÝBĚREM KANDÍDÁTŮ

PŘÍPRAVOU TESTŮ ZNALOSTÍ A TESTŮ OSOBNOSTI

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

Pokud už správné lidi ve firmě máte a chcete se více zaměřit jejich profesní a osobní rozvoj a na lepší hodnocení jejich výkonu, umíme vám pomoci hned v několika směrech:

Profesní rozvoj

  • doporučíme formy vzdělávání 

  • zajistíme školení 

  • manažery naučíme vést a motivovat lidi

  • připravíme adaptační plány

Talent management

  • ukážeme, jak identifikovat zaměstnance s potenciálem 

  • připravíme plány osobního rozvoje 

  • provedeme a vyložíme testy osobnosti

Hodnocení zaměstnanců

  • připravíme hodnotící dotazníky zaměstnanců

  • doporučíme vhodné vzdělávání a další rozvoj zaměstnance 

  • zrealizujeme a vyhodnotíme průzkum spokojenosti zaměstnanců

Odměňování

Na správně nastaveném systému odměňování závisí růst firmy i spokojenost zaměstnanců. Jeho fungování stojí na správném stanovení zodpovědností, úkolů nebo měření pracovního výkonu. Problémem také často není samotná výše mzdy, ale spíš její skladba a interní spravedlnost v odměňování.

odmenovani_SIC

ZREVIDUJEME STÁVAJÍCÍ MZDOVÝ SYSTÉM

OHODNOTÍME NÁROČNOST JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A NASTAVÍME INTERNÍ SPRAVEDLNOST V PEVNÉ SLOŽCE MZDY

POMŮŽEME SPRÁVNĚ NASTAVIT MOTIVAČNÍ SLOŽKU

ZKONZULTUJEME VÁŠ PROGRAM BENEFITŮ, JEJICH NÁKLADY A DAŇOVOU OPTIMALIZACI

Personální oddělení na klíč

Rádi se s vámi podělíme o své zkušenosti s nastavením personálních procesů, personálním controllingem i dalšími souvisejícími činnostmi. Pokud personální oddělení nemáte, pomůžeme vám ho vybudovat a zavést jeho chod, případně pro vás zajistíme práci personálního oddělení externě.

1.

Na míru připravíme vzory pracovních smluv a dalších dokumentů podle platné legislativy.

3.

Poradíme s nastavením nebo výběrem personálního informačního systému.

4.

Zajistíme všechny další činnosti, které personální oddělení vykonává.

2.

Vypracujeme interní směrnice související s personalistikou (pracovní řád, rozvržení pracovní doby apod.).